X Salada

Hambúrguer bovino, milho verde, ervilha, presunto, queijo, vinagrete, alface, tomate e batata palha.